Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 2, Sayı 4  Kış 2014  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Sezin BAŞBUĞ

NO Makale Adı
1421870568 GENÇLERİN ZİHİNLERİNİ MEŞGUL EDEN KONULAR FARKLILAŞIYOR MU?

Ergenlik dönemi birçok kuram ve yaklaşıma konu olmuş; bu dönemdeki değişiklik ve gelişmelerin nedenleri ve nasıl ortaya çıktığı da birçok araştırma tarafından açıklanmaya çalışılmıştır. “Ergenlik döneminde zihni meşgul eden konular”, ergenlik dönemindeki bir bireyin endişe uyandıran düşüncelerinin olduğu bu dönemde, zaman alan ve duygularını etkileyen, hayatındaki önemli konular olarak tanımlanmıştır (Şahin ve Şahin, 1995). Şahin ve Şahin’in (1995) yaptığı çalışma ile Başbuğ' un (2013) yaptığı araştırma sonuçlarının karşılaştırıldığı bu çalışmada, ergenlik döneminde zihni meşgul eden konuları düşünme sıklığında 18 yıl sonra ne gibi farklılıklar olduğu incelenmiştir. Şahin ve Şahin (1995) tarafından geçerlik ve güvenirliği yapılan, ölçeği oluşturan 40 maddenin 1995 ve 2013 yıllarında ergenlerin zihinlerini ne sıklıkta meşgul ettiğini incelemek amacıyla maddelerden alınan ortalama değerler ve standart sapmalar incelenerek ortaya çıkan benzerlik ve farklılıklar üzerinde durulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Gençlik, ergenlik dönemi konuları, zihni meşgul eden konular