Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 3, Sayı 5  Yaz 2015  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Levent KIYLIOĞLU, Heinz WIMMER

NO Makale Adı
1424025482 GÖÇ, KÜLTÜRLEŞME VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİ: AVUSTURYA'DAKİ TÜRK GENÇLERİNİN DURUMU

Çok kültürlü toplumlarda geleneksel olarak psikoloji çalışmaları iki bölüme ayrılmıştır: kültürleşme ve etnik ilişkiler. Berry’nin kültürleşme ve psikolojik iyi oluş modeli, alanda saygınlığı olan ve yaygın olarak kabul edilen bir modeldir. İki boyutlu kültürleşme modeli, bireylerin ve grupların özgün kimlik ve kültür karışımlarını oluşturmak için ev sahibi ve etnik kültürün çeşitli unsurları arasından seçim yapma fırsatının verilmesine dayanmaktadır.
Bulgular göçmenlerde kültürleşmenin iki boyutlu (etnik ve ev sahibi kimliği) olduğunu belirten Berry’nin iddialarını desteklemektedir. Ancak, göz önüne alınan yaşam alanlarına bağlı olarak kültürleşme süreci farklılık gösterir. Gençler her bir yaşam alanında iki kültürü de aynı derecede onaylamamaktadır. 12-15 yaşlarındaki Türk geçlerinin kültürleşme tercihleri yaşam alanına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
Ortalama kültürleşme puanları açısından Türk gençleri, entegrasyonu diğer kültürleşme stratejilerine tercih etmiştir. Benlik saygısı ile kitap okuma alanı için ayrılan kültürleşme tutumu arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. İkinci anlamlı ilişki ise benlik saygısı ile çalışma alanı için marjinalleşen kültürleşme tutumu arasında tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Göç, Kültürleşme, Avusturya’da Türk Gençleri