Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 3, Sayı 5  Yaz 2015  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
İdil ATABİNEN

NO Makale Adı
1426751291 “EMEK SİNEMASI” MÜCADELESİNE DAİR ANLATILARDA KİMLİKLER VE KONUMLANIŞLAR

Mekanlar kişinin kimliğini inşa eden yapılar arasında önemli bir yer tutmaktadır. Birey, başkalarıyla etkileşime girdiği gibi mekanlarla da etkileşim halindedir ve bu etkileşim karşılıklı ilerler. Mekanlara kimlikler atayan bireyler mekanlara göre kendilerini ve başkalarını da konumlandırırlar. Mekan savunuları, mekan aidiyetinin politik boyutunu gözler önüne serdiğinden söylemsel olarak çalışılması zengin bir temadır. Bu araştırmada, Emek Sineması’nı yenileme projesine karşı başlatılan mücadelenin aktörlerinin anlatılarında görünür olan farklı konumlandırmalar, mekan kimlikleri ve mücadele temsilleri çalışılmıştır. Eleştirel söylemsel psikoloji yönelimli anlatı analizi sonucunda, mücadelenin sebeplendirilmesinde bireyselden kolektife (ideolojik söyleme) doğru çeşitlenen temsillere rastlanmıştır. Konuşmacı mücadelenin temsil edilişine göre mekanı, kendini ve başka grupları farklı konumlara yerleştirmektedir. Mücadeleyi meşru kılma pratikleri arasında en çok ideolojik retorikten beslenen anlatılarda temsiliyet kaygısı güdüldüğü sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Emek Sineması mücadelesi, anlatı analizi, eleştirel söylemsel psikoloji