Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 3, Sayı 6  Kış 2015  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Yunus PINAR

NO Makale Adı
1441632232 TAVİSTOCK MODELİ TEMELİNDE REZONANS VE KARŞI AKTARIM TEPKİLERİNİN İNCELENMESİ: OLGU SUNUMU

Bu çalışmada yazar, etnografik ve psikanalitik bir yöntem olan Tavistock Modeline göre çocuk gözlem yöntemini kullanarak Eylül 2010 ile Haziran 2011 tarihleri arasında (26 saat) Viyana’da bir anaokulunda gözlemlediği 5 yaş anaokulu çocuğu Ercan’ın (anonimleştirilmiştir) deneyimlerinin kendisi üzerinde yarattığı rezonansları ve gözlemler esnasında geliştirdiği karşı aktarım reaksiyonlarını genel hatlarıyla okuyucuya aktarmayı amaçlamaktadır. Bu makale 2010 yılında Viyana Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Dilbilim Enstitüsü’nün işbirliği ile yürütülen “Anaokulunda Dil Edinimi ve Yaşam Dünyasal Çokdillilik” adlı disiplinlerarası araştırma projesinin vaka çalışmalarına dayanmaktadır. Çalışmada ilk olarak ilgili proje ve kullanılan gözlem yöntemi tanıtılmaktadır. Makalenin eksenininde; yazarın gözlemler sırasında anaokulu çocuğu Ercan’a ve onun bir şekilde etkileşime girdiği anaokulundaki kişilere yönelik istem dışı, kasıtlı bir yönlendirme olmaksızın aktardığı çeşitli duygu, düşünce ve intrapsişik deneyimler yer almaktadır. Son olarak ise karşı aktarım süreçlerinin farkındalığının araştırmacılara metodolojik açıdan sağlayabileceği yararlar tartışmaya açılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Rezonans, karşı aktarım, Tavistock Modeline göre çocuk gözlem yöntemi