Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 4, Sayı 8  Kış 2016  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Muhammed Şükrü AYDIN, Sema KARAKELLE

NO Makale Adı
1459346100 3-4 YAŞ ÇOCUKLARINDA ZİHİN KURAMI VE KENDİNİ DÜZENLEME BECERİSİNİN YARDIM DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bu çalışmada çocukların zihin kuramı ve kendini düzenleme becerisinin yardım davranışları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma, yaşları 36-59 ay arasında olan toplam 104 çocuk üzerinde yürütülmüştür. Yardım davranışı, araçsal yardım etme görevi ile değerlendirilmiştir. Zihin kuramının ölçümünde Zihin Kuramı Ölçeği görevleri; kendini düzenleme becerisinin ölçümünde ise kalem tıklatma görevi kullanılmıştır. Çocukların alıcı dil becerilerini kontrol etmek için Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Testi (TİFALDİ) uygulanmıştır. Analizler sonucunda zihin kuramı ve kendini düzenleme becerisinin çocukların yardım davranışları ile ilişkili olduğu; ancak yaş ve alıcı dil kontrol edildiğinde çocukların yardım davranışlarındaki değişkenliği en iyi açıklayan değişkenin kendini düzenleme becerisinin değil zihin kuramının olduğu görülmüştür. Bulgular yardım davranışının açıklanmasına katkıda bulunan zihin kuramı ve kendini düzenleme becerilerinin oynamış olduğu roller ile ilişkilendirilerek, literatür bulguları ışığında tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: olumlu sosyal davranış, araçsal yardım etme, zihin kuramı, kendini düzenleme, yönetici işlevler