Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 4, Sayı 7  Yaz 2016  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Fatih ÖZDEMİR

NO Makale Adı
1459978057 ÇELİŞİK DUYGULU CİNSİYETÇİLİK ÜZERİNDE DİNİ YÖNELİM TİPLERİNİN YORDAYICI GÜCÜ

Mevcut çalışmanın amacı düşmancı cinsiyetçilik ve korumacı cinsiyetçiliği içeren çelişik duygulu cinsiyetçiliği içsel dindarlık, dışsal dindarlık ve sorgulayıcı dindarlık gibi dini yönelik tipleri ile yordamaktır. Ek olarak yaş, cinsiyet ve eğitim gibi demografik değişkenlerin cinsiyetçi tutumlar üzerindeki etkisi test edilmiştir. Ankara (Türkiye)'nın farklı üniversitelerinde eğitim gören 583 (N_kadın= 318; N_erkek= 265¸ 〖Ort〗_yaş= 22.10; SS = 2.33) üniversite öğrencisi Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Envanteri ve Dini Yönelim Ölçeği'ni çalışma kapsamında doldurmuştur. Bulgular araştırma değişkenleri üzerinde anlamlı cinsiyet farklılıklarını ve Türkiye'de üniversite öğrencileri örneklemi içerisinde çelişik duygulu cinsiyetçilik ve dini yönelim tipleri arasındaki anlamlı ilişkileri göstermektedir.

Anahtar kelimeler
düşmancı cinsiyetçilik, korumacı cinsiyetçilik, içsel dindarlık, dışsal dindarlık, sorgulayıcı dindarlık, Türk toplumu, İslami inançlar.