Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 6, Sayı 13  Kış 2018  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Güllü ATABEY, Derya HASTA

NO Makale Adı
1504297211 SİYASAL KATILIM, SİYASAL YETERLİK VE TOPLUMSAL CİNSİYET

Öz

Bu çalışmada demokrasinin önemli bir unsuru olan siyasal katılımın toplumsal cinsiyet ve siyasal yeterlik ile ilişkisi incelenmiştir. Bu kapsamda, öncelikle siyasal katılım, toplumsal cinsiyet ve siyasal yeterlik hakkında bilgi verilmiş, ardından toplumsal cinsiyet ve siyasal yeterliğin siyasal katılım üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Çalışmada ayrıca, toplumsal cinsiyet ve siyasal yeterlik arasındaki ilişkiye de yer verilmiştir. Son olarak, çalışma değişkenleri kapsamında siyasal katılımın daha eşitlikçi ve kucaklayıcı hale getirilebilmesi adına atılabilecek adımlar tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Siyasal katılım, siyasal yeterlik, toplumsal cinsiyet, cinsiyet rolleri.