Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 6, Sayı 13  Kış 2018  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Simge ŞİŞMAN-BAL, Ayşe AYÇİÇEĞİ-DINN, Wayne M. DINN

NO Makale Adı
1505319524 SİGARA KULLANIMI, NÖROPSİKOLOJİK PERFORMANS VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Öz
Bu çalışmanın amacı, sigara kullanımını kişilik özellikleri ve nöropsikolojik test performansı açısından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, sigara içen (n=28), sigarayı bırakmış (n=18) ve hayatı boyunca hiç sigara içmemiş (n=43) üniversite öğrencilerine, çeşitli klinik ve kişilik testleri ile kapsamlı bir nöropsikolojik test bataryası uygulanmıştır. Kişilik özellikleri ve/veya bozuklukları açısından elde edilen sonuçlar, sigara içenlerin, içmeyenler ve bırakanlara göre; yenilik arayışı, heyecan ve deneyim arama, maceraperestlik ve disinhibisyon gibi kişilik boyutlarında daha yüksek puan aldıklarını bununla birlikte obsesif-kompulsif ve kaçıngan kişilik bozukluğunu ölçen testlerde daha düşük puan aldıklarını göstermiştir. Nöropsikolojik test performansı açısından ise, dorsalateral prefrontal korteks disfonksiyonuna duyarlı olan nöropsikolojik testlerde sigara içenler, içmeyenler ve bırakanlar kadar iyi performans sergilerken, kural ihlali gibi orbitofrontal korteks disfonksiyonu ve inhibisyon kontrolüne duyarlı olan nöropsikolojik testlerde ise sigara içenlerin, içmeyen ve bırakanlara göre daha kötü performans sergilediği tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, orbitofrontal korteksin sigara kullanımında kritik bir rol oynadığına işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: sigara kullanımı, kişilik, nöropsikolojik performans, orbitofrontal korteks, disinhibisyon