Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 6, Sayı 12  Yaz 2018  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Ceyda TAŞÇIOĞLU, Leman Pınar TOSUN

NO Makale Adı
1513209952 FACEBOOK’TAKİ BENLİK SUNUMLARI, OTANTİKLİK VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ

Öz
Çalışmanın amacı, Facebook’ta bireylerin kendilerini nasıl sunduklarını ve farklı benlik sunumlarının, psikolojik iyi oluş değişkenleriyle (öz saygı ve yaşam memnuniyeti) ve kişinin sahip olduğu otantiklik özelliğinin farklı boyutlarıyla (kendine yabancılaşma, otantik yaşam ve dış etkiyi kabullenme) ilişkilerini incelemektir. Bu amaçla 180 katılımcıdan (94 üniversite öğrencisi, 86 yetişkin ) veri toplanmıştır. Bulgulara göre katılımcılar Facebook profillerinde en çok gerçek benlik, sonra sahte- keşfedici benlik, en az ise sahte-aldatıcı benlik sunumu yaptıklarını bildirmiştir. Benlik sunumlarının farklı türleriyle yaşam memnuniyeti ve öz saygı arasındaki ilişki yalnızca öğrenci örnekleminde bulunmuştur. Öğrenci örnekleminde yaşam memnuniyeti, gerçek ve sahte keşfedici benlik sunumuyla olumlu yönde; öz saygı ise sahte- aldatıcı benlik sunumuyla olumsuz yönde ilişkilidir. Ayrıca, sahte- aldatıcı benlik sunumunun öğrenci ve yetişkin örnekleminde otantikliğin farklı boyutlarıyla ilişkisi saptanmıştır. Sahte- aldatıcı benlik sunumu, öğrenciler için kendine yabancılaşma ve dış etkiyi kabullenme boyutlarıyla olumlu yönde; yetişkinler için ise otantik yaşamla olumsuz yönde ilişkilidir.
Anahtar kelimeler: Çevrimiçi benlik sunumları, otantiklik, öz saygı, yaşam memnuniyeti, Facebook kullanımı