Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 7, Sayı 14  Yaz 2019  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Nuray SAKALLI-UĞURLU, Ozanser UĞURLU, Derya ERYILMAZ

NO Makale Adı
1548762001 Geylere ve Lezbiyenlere İlişkin Tutumlar ile Sistemi Meşrulaştırma, Sosyal Temas, Politik Oryantasyon ve Cinsiyet Arasındaki İlişki

Öz
Bu çalışmada geylere ve lezbiyenlere ilişkin tutumlar, sistemi meşrulaştırma, sosyal temas, politik oryantasyon ve cinsiyet arasındaki ilişki Türkiye’de Müslüman heteroseksüel örnekleminde incelenmiştir. Araştırmaya katılan 377 katılımcı (Kadın = 276, Erkek = 101; OrtYaş = 21.83, SSYaş = 2.00) Geylere ve Lezbiyenlere ilişkin Tutumlar Ölçeği, Sistemi Meşrulaştırma Ölçeği ve Demografik Bilgi Formunu doldurmuştur. Erkek katılımcılar geyleri lezbiyenlere oranla daha olumsuz değerlendirmiştir. Sistemi meşrulaştırma düzeyinin yüksek olması, aşırı sağ politik oryantasyona yakın olma ve geyler/lezbiyenlerle düşük oranda sosyal temas kurma geylere ve lezbiyenlere ilişkin olumsuz tutumları yordamıştır. Ayrıca, erkek katılımcılar, geylere ilişkin tutumlarda yüksek puanlar almıştır; ancak lezbiyenlere ilişkin tutumlar açısından kadın ve erkek cinsiyet farkı anlamlı bulunamamıştır.

Anahtar kelimeler: Lezbiyen, gey, tutum, sistemi meşrulaştırma, sosyal temas, politik oryantasyon, cinsiyet.