Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 8, Sayı 16  Haziran 2020  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Demet VURAL YÜZBAŞI, Filiz KÜNÜROĞLU

NO Makale Adı
1567373375 ÖZ-ŞEFKAT, SAĞLIKLI YAŞLANMA VE ÖZ-ŞEFKATE İLİŞKİN MÜDAHALE PROGRAMLARI

Öz
Son yıllarda tıp ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler insan ömrünün tarihteki diğer zamanlara göre oldukça uzamasına sebep olmuş ve bu da araştırmacıları insanların bu yılları en verimli, mutlu ve sağlıklı şekilde nasıl geçirilebileceği konusunda araştırma yapmaya teşvik etmiştir. Dünyada yapılan araştırmalar sonucunda ileri yetişkinlik döneminde psikolojik ve fiziksel sağlığı etkileyen faktörlerden birinin öz-şefkat olduğu görülmüştür ancak ülkemizde bu konuda oldukça sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. Bu derleme çalışmasının amacı, yaşlılık döneminde öz-şefkat ve sağlık konusunda yapılmış alan yazındaki çalışmaları tartışmak, yaşlılarda öz-şefkati geliştirmenin yolları ve faydaları konusunda bilgi vermek, alandaki öğrenci, araştırmacı, politikacı ve klinisyenlere kaynak sağlamaktır. Bu amaçla, yaşlanma sürecinde öz-şefkat ile psikolojik ve fiziksel sağlık ilişkisi ele alınmış, öz-şefkat müdahale programları sunulmuş ve gelecek çalışma önerileri tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öz-şefkat, Sağlıklı Yaşlanma, Psikolojik Sağlık, Fiziksel Sağlık, Müdahale