Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 8, Sayı 17  Eylül 2020  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Yeşim ÜZÜMCÜOĞLU, İbrahim ÖZTÜRK, Türker ÖZKAN

NO Makale Adı
1570048884

Öz
Trafik kazalarına bağlı yaralanmalar dünya çapında en önemli halk sağlığı problemlerinden biridir. Küresel bir problem olmasına rağmen, sürücü davranışları, traik kazaları ve yaralanmalar bölgesel farklılıklar göstermektedir. Algılanan trafik iklimi sürücü davranışları ile ilişkilidir. Sürücü davranışlarını yordamak için yol kullanıcılarının trafik sistemine yönelik algılarını ölçen Trafik İklimi Ölçeği kullanılmaktadır. Daha önce Trafik İklimi Ölçeğinin geçerlik çalışmaları hem öz beyana dayanan ölçekler (Sürücü Davranışı Ölçeği) hem de simülatör kullanılan çalışmalar ile gerçekleştirilmiştir. Simülatör senaryolarının özellikleri, araştırma sorularının amacına göre farklılıklar gösterir. Ancak araştırmacılar, katılımcıların bu farklılıkları algılayıp algılamadığı hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı Trafik İklimi Ölçeğinin simüle edilmiş bir sürüş ortamının özelliklerini değerlendirmek için kullanılıp kullanılamayacağını test etmektir. Bu çalışmanın amacı, sürüş simülatöründe trafik iklimi ölçümünün geçerliliğini test etmektir. Bu nedenle, iki sürüş simülasyonu senaryosu 18 ile 25 yaş arasındaki 78 katılımcı (Ort = 22.28, SS = 1.64) tarafından tamamlanmıştır. Yüksek karmaşıklık senaryosu, düşük karmaşıklık senaryosundan içsel gereksinimler açısından daha yüksek olarak algılanmıştır. Sonuçlar, ülke genelinde trafik ikliminin ölçülmesine ek olarak, sürüş simülasyonu senaryolarının algılanmasını değerlendirmek için trafik iklimi ölçümünün kullanılabileceğini göstermiştir. Gelecekteki çalışmalarda farklı sürüş simülatörleri ve senaryoları ile yapılacak çalışmalara da gereksinim duyulmaktadır.

Anahtar kelimeler
İçsel ihtiyaçlar, trafik iklimi, sürüş simülatörü, yol güvenliği