Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 8, Sayı 17  Eylül 2020  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Nilay ERGÜDEN, Aysun DOĞAN, Zeynep Şen HASTAOĞLU

NO Makale Adı
1571076602 AİLE KATILIMININ OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ BENLİK SAYGISI VE SOSYAL DUYGUSAL UYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Öz
Aile katılımı, okul ile aile arasında işbirliğinin olması, ailenin çocuğun eğitim sürecine dahil olması ve çocuğun eğitiminde etkin bir şekilde rol alması olarak tanımlanmaktadır. Çocuğun erken dönemde aldığı eğitim, ilerleyen yıllardaki öğrenme sürecini, akademik başarısını ve sosyal becerilerini önemli derecede etkilediği için okul öncesi dönemde ailenin öğrenme sürecine desteği oldukça önemlidir. Bu makalenin amacı aile katılımının çocukların benlik saygısı ile sosyal duygusal uyumu ile olan ilişkisini incelemektir. Benlik saygısı ve sosyal duygusal uyum erken çocukluk döneminde gelişmekte ve ilerleyen yaşlardaki davranışlar ve beceriler ile yakından ilişkili olan iki kavramdır. Araştırmalar, okul öncesi dönemde aile katılımının çocuğun gelişimi, benlik saygısı ve sosyal duygusal uyumu üzerindeki önemini göstermektedir. Bu makalede öncelikle okul öncesi dönemde aile katılımının çocukların gelişimi üzerindeki etkilerinden bahsedilmiştir. Sonrasında aile katılımı ve aile katılımının çocuklar, ebeveynler ve öğretmenler üzerindeki etkilerine değinilmiştir. Son olarak aile katılımının benlik saygısı ve sosyal duygusal uyum üzerindeki etkileri tartışılmıştır. Bu makalenin okul öncesi dönemde aile katılımının ve ailenin çocuğun eğitimindeki rolünün ne kadar önemli olduğunun farkına varmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler
Okul öncesi dönem, aile katılımı, benlik saygısı, sosyal duygusal uyum