Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 8, Sayı 16  Haziran 2020  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Burcu KÖMÜRCÜ

NO Makale Adı
1571248522 ERKEN DOĞAN BEBEK ANNELERINDE TRAVMA SONRASI STRES: İLİŞKİLİ ETMENLER VE MÜDAHALE ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR DERLEME

Öz
Erken doğum 37 haftadan önce olan doğumları tanımlamak için; ''erken doğan'' ya da ''prematüre'' bebek terimi ise 37 haftadan önce doğan bebekleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Doğumdan sonra, erken doğan bebeklerin içinde bulundukları zorlu tıbbi durum, genellikle bebekler ve ebeveynleri arasındaki ten-tene ilişkiyi engeller ve bunun bebeklerin gelecekteki gelişimi için tehlikeli olabileceği dile getirilmiştir (Wigert, Berg ve Hellström, 2010). Doğumdan sonra bebeğin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde (YYBÜ) kalmasını gerektirebileceği ve anne-bebek ilişkisinde olumsuz etki yaratabileceği için erken doğum, hem yeni doğan bebek hem de anne için stres verici bir durumdur (örn., Borghini ve ark., 2014). Yapılan çalışmalar, erken doğumun annenin yaşadığı psikolojik sorunlarla ilişkili olabildiğini ortaya koymaktadır. Travma sonrası stres belirtileri ve/veya travma sonrası stres bozukluğu söz konusu maternal ruh sağlığı sorunlarındandır. Doğum sonrasında yaşanan olumsuz duyguların yalnızca anne sağlığını değil aynı zamanda bebeğin gelişimini de etkilediği bilinmektedir. Annenin erken doğumun ardından yasayacağı travma sonrası stres, annenin bebeğini algılamasını etkileyerek olağan anne-bebek ilişkisini sekteye uğratabilmektedir. Bununla birlikte, erken doğum yapan annelerin yaşadığı travmatizasyona odaklanan müdahale programlarının yarar sağladığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: prematüre bebekler, anneler, erken doğum, travma sonrası stres, TSSB