Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 8, Sayı 17  Eylül 2020  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Gülşen SELAM, Habib ERENSOY, Melek Gözde LUŞ

NO Makale Adı
1574147549

Öz
Bu araştırmanın amacı, 20-35 yaş arası kadınlardaki cinsel mitler ve anne baba tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesini içermektedir. Aşırı korumacı, tutarsız, baskıcı ve otoriter bir ebeveyne sahip olanlar, cinsiyetle ilgili konularda serbestçe soru soramazlar. Akranlardan veya dijital medyadan öğrendikleri yanlış bilgiler, cinsel mitlerin oluşumunu kolaylaştıracak ve önerilerle ilişkinin belirlenmesi önemlidir.Bu çalışmanın örneklemini 20-35 yaşları arasında rastgele seçilen 83 kadından oluşmaktadır. Araştırmada Sosyodemografik Veri Formu, Veli Tutum Ölçeği ve Cinsel Mitler Değerlendirme Formu uygulanmıştır. Ekonomik seviyeye ve eğitim seviyesine göre ölçek puanlarında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Koruyucu istekli ebeveyn tutumlarının düzeyinin eğitim düzeyine göre değiştiği tespit edilmiştir. Cinsel mit düzeyleri ile demokratik ve otoriter ebeveyn tutumları arasında anlamsız bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Cinsel mit düzeyleri ile koruyucu istekçi ebeveyn tutumları arasında düşük düzeyde bir pozitif ilişki bulunmuştur. Araştırma sonucunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Özet bölümü bulgulara göre yeniden düzenlenmeli ya da bulgular amaç temelinde sunulabilmelidir.

Anahtar kelimeler
Tutum, anne-baba tutumu, mit, cinsel mit