Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 8, Sayı 17  Eylül 2020  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Şeyhmus AKSOY, Nihal MAMATOĞLU

NO Makale Adı
1581410536

Öz
Bu çalışmanın amacı psikolojik güvenlik ve beyana dayalı kişisel inisiyatif arasında mesleki öz-yeterlilik inancının aracı rolünü araştırmaktır. Ayrıca, beyana dayalı kişisel inisiyatif ölçeği Türkçeye uyarlanmıştır. Öncelikle, beyana dayalı kişisel inisiyatif ölçeğinin psikometrik özelliklerini test etmek için 100 iş güvenliği üzerinde bir pilot çalışma gerçekleştirilmiştir. Sonrasında, psikolojik güvenlik, mesleki öz-yeterlilik inancı ve beyana dayalı kişisel inisiyatif ölçekleri katılımcılara anonim bir link aracılığıyla gönderilmiştir. Pilot çalışmada olduğu gibi, kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Eksik veriden dolayı 443 yanıttan 111’i elenmiş ve kalan 332 katılımcı üzerinden veri analiz edilmiştir. Korelasyon analizi sonuçları psikolojik güvenlik, mesleki öz-yeterlilik inancı ve beyana dayalı kişisel inisiyatif arasında anlamlı ilişkiler olduğunu göste Regresyon analizleri sonucunda mesleki öz-yeterlilik inancının psikolojik güvenlik ve beyana dayalı kişisel inisiyatif arasında aracı rolü olduğu bulunmuştur. Ayrıca, uyarlanan beyana dayalı kişisel inisiyatif ölçeğinin psikometrik özelliklerinin Türk örnekleminde uygulanabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu ortaya konulmuştur.

Anahtar kelimeler
Psikolojik güvenlik, öz-yeterlilik inancı, kişisel inisiyatif, iş güvenliği