Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 9, Sayı 19  Bahar 2021  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Hatice ŞEN ASLAN

NO Makale Adı
1583342357 Bir Aile Sorunu: Ebeveyn Alkol Kullanımının Çocuklar Üzerindeki Etkileri

ÖZ
Alkol problemi alkolik ebeveynin işlevselliğini ne kadar negatif etkiliyorsa, ailesini de aynı şekilde olumsuz etkiler. Alkoliğin rollerini ve sorumlulukların yerine getirememesi gibi işlevsizliklerden dolayı, ailenin yaşadığı ev ortamı daha karmaşık ve düzensiz hale gelir. Bu koşullar altında, ailenin diğer üyelerinde de problemler görülebilir. Bu yüzden alkol problemi sadece alkolik insanların problemi değil aynı zamanda tüm aile üyeleri için bir problem haline gelir. Mevcut literatür derlemesinde, alkolik ebeveynin çocukların psikososyal ve davranışsal sonuçlarını nasıl etkilediğini incelemek amaçlanmıştır. Aile çocukların sosyalizasyonu için en önemli faktördür ve pozitif bir aile ortamı çocuğun iyilik hali için gereklidir. Çocuklar kendilik algısı, başkalarını nasıl algıladığı, baş etme stratejileri ve duygularını nasıl düzenleyeceği gibi temel becerileri ailede kazanır. Alkolik ebeveynin çocuklar üzerindeki etkileri incelenerek ve çocukları daha savunmasız hale getiren ve negative etkilerden koruyan faktörlerin de farkında olarak, bu çocukların iyilik hali korunabilir.