Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 9, Sayı 19  Bahar 2021  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Sinem CANKARDAŞ, Zeynep SOFUOĞLU

NO Makale Adı
1587034991 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR GÖZDEN GEÇİRME

İklim değişikliği, yirminci yüzyılın insan sağlığını ve yaşamını tehdit eden en önemli sorunlardan biridir. İklimlerde meydana gelen değişiklikler sadece fiziksel sağlığı değil psikolojik sağlığı da önemli ölçüde etkilemektedir. İklim değişikliğinin sonucunda ortaya çıkan aşırı hava olayları ve doğal afetler, akut stres bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu ve depresyon gibi direk etkilere sebep olmaktadır. Bu çalışmada, iklim değişikliğinin hem fiziksel sağlık hem de psikolojik sağlığı üzerindeki dolaylı ve doğrudan etkilerine değinmek ve Türkiye’de psikolojik sağlık ve halk sağlığı alanında çalışan araştırmacıların konuya dikkatini çekmek amaçlanmıştır. Yapılan gözden geçirme sonucunda, değişen iklimlerin birey üzerinde i)uzun süreli stres ve psikolojik sıkıntı, ii)agresyon ve şiddet, iii) ekolojik yas şeklinde üç temel etkisi olduğu belirlenmiştir. İklim değişikliğinin yarattığı etkiler ile ilgili yapılmış çalışmaların hala yeterli sayıda olmadığı gözlenmiştir.Türkiye’de coğrafi özelliklere özgü gözlenen iklim değişiklikleri ve bunun getirdiği etkileri anlamak ve bireylerin bu değişikliklere adaptasyonunu sağlamak için çalışmaların yapılması gerekliliğine dikkat çekilmiş ve bu konuda önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler:
Küresel ısınma, halk sağlığı, psikolojik sağlık, iklim değişikliği, psikolojik iyi oluş, psikolojik sıkıntı