Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 9, Sayı 19  Bahar 2021  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Hale ÖGEL-BALABAN

NO Makale Adı
1590411184 BİR EBEVEYNLİK KAYNAĞI OLARAK FACEBOOK EBEVEYN GRUPLARI: ANNELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bu araştırmanın temel amacı Facebook ebeveyn gruplarının ebeveynler tarafından takip edilme nedenlerini incelemektir. Araştırmanın bir diğer amacı ise bu grupların aktif ve pasif takip edilme sıklıklarını etkileyen demografik, Facebook kullanımı ile ilgili, bireysel ve ebeveynlik ile ilgili faktörleri araştırmaktır. Türkiye’de yaşayan 193 anne katılımcı (Ortyaş = 33.56, Syaş = 5.03, yaş ranjı = 21 - 48) sırasıyla demografik bilgi formu, ebeveyn sosyal medya kullanım bilgi formu, sürekli kaygı ölçeği, algılanan çevrim dışı sosyal destek ölçeği ve ebeveyn rolüne ilişkin kendilik algısı ölçeğini çevrim içi olarak doldurmuştur. Bulgular Facebook ebeveyn gruplarının daha çok pasif olarak takip edildiğini ve pasif takip edilme sıklığının eğitim düzeyi ve Facebook kullanım sıklığı ile pozitif, ortalama çocuk yaşı ile negatif olarak ilişkili olduğunu göstermiştir. Facebook ebeveyn gruplarının aktif olarak takip edilme sıklığının ise Facebook kullanım sıklığı ve Facebook’ta paylaşımda bulunma sıklığı tarafından pozitif, ebeveyn yeterliliği tarafından ise negatif olarak yordandığı bulunmuştur. Bu bulgular, Facebook ebeveyn gruplarının ebeveynlere ağırlıklı olarak bilgi desteği sağladığı ve bir ebeveynlik kaynağı olduğu görüşü çerçevesinde tartışılmıştır.