Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 10, Sayı 24  Yaz 2022  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Selen Göksal, Filiz Künüroğlu

NO Makale Adı
1619878949 GÖÇ ARAŞTIRMALARINDA DENEYSEL VİNYET ÇALIŞMALARI: TASARIMDAN UYGULAMAYA YÖNTEMSEL KONULAR

Öz
Pek çok farklı sosyal bilim dalında vinyet çalışmaları hızla popüler hale gelmektedir. Vinyet tekniği çeşitli sosyal konularda değerlendirme ve karar verme süreçlerini incelemek üzere tasarlanmış hipotetik tasvir ya da senaryoları içermektedir. Günümüzde göç araştırmalarının artmasıyla göç araştırmalarında etik yöntem ve tekniklerin tartışılması ihtiyacı doğmuş ve bu durum göç araştırmalarında vinyet çalışmalarının yaygınlaşmasının önünü açmıştır. Öte yandan bu artan ilgiye rağmen, vinyet tekniğine ilişkin Türkçe yazında yer alan çalışmaların sayıca çok az olduğu göze çarpmaktadır. Bu derleme çalışmasının amacı deneysel vinyet araştırmasında izlenecek aşamaları açıklamak ve her bir aşamada dikkat edilmesi gereken yöntemsel konuları göç araştırmaları kapsamında tartışmaktır. Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, vinyet tekniği tanımlanmış ve genel özellikleri açıklanmıştır. İkinci bölümde, tasarlamadan yürütmeye kadar deneysel vinyet çalışmalarının tüm aşamaları detaylandırılmış ve her bir aşamada araştırmacıların dikkat etmesi gereken yöntemsel konular tartışılmıştır. Son bölümde, vinyet çalışmalarına yöneltilen eleştiriler ele alınıp gelecek çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur. Bu çalışma, göç araştırmaları çerçevesinde deneysel vinyet çalışmalarında önemli yöntemsel konulara ışık tutarak vinyet çalışması yürütmeyi planlayan araştırmacılara kaynak sağlamaktadır.
Anahtar kelimeler
Vinyet, faktöriyel anket, deneysel vinyet, nicel araştırma