Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 9, Sayı 22  Kış 2021  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Fatih ÖZDEMİR, Ayşe Büşra İPLİKÇİ, Gizem ÇEVİKER

NO Makale Adı
1625142818 COVID-19 Pandemisinde Problemler ve Çözümler: Türkiye’de Yaşayan Kadınların Görüşlerine Yönelik Nitel Bir Çalışma

COVID-19 pandemisi dünya genelinde toplumun birçok kesimi için ciddi zorluklara sebep olmaktadır. Ebola gibi salgın hastalıklar sırasında kadınlara odaklanan geçmiş çalışmalar, salgın sürecinde kadınların hayatlarının birçok yönden değiştiğini göstermektedir. Bu çalışma ise COVID-19 pandemisinin ilk aylarında Türkiye’de yaşayan kadınların (n = 728, Ortyaş = 25.26, SS = 8.16) problemlerini ve bu problemlere ilişkin önerilen çözümleri nitel yöntem bir kullanarak araştırmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar pandemi sırasında yaşadıkları problemlere ve bu problemlere yönelik önerdikleri çözümlere ilişkin iki açık-uçlu soruyu çevrimiçi ortamda yanıtlamıştır. İçerik analizi bulgularına göre, problemler ve önerilen çözümler için 10'ar temel kategori saptanmıştır. Problemler ağırlıklı olarak psikolojik ve ilişkisel konularda yoğunlaşırken, önerilen çözümler sağlıklı baş etme tarzlarına odaklanmaktadır. Bulgular ülkelerin kapasitelerini güçlendirmeye yönelik pandemi ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ilişkin güncel alanyazın bağlamında kadınların psikolojik iyi oluşuna odaklanılarak tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler
COVID-19 pandemisi, iyi oluş, Türkiye’de kadınlar, nitel çalışma