Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 10, Sayı 23  Bahar 2022  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Nuray Sakallı, Yağmur Rumeli, Merve Nur Şahin

NO Makale Adı
1628014512 ERKEKLERİN CİNSİYETÇİLİĞE TEPKİLERİ: MEŞRULAŞTIRMA, KENDİNİ SUSKUNLAŞTIRMA, YÜZLEŞME VE KOLEKTİF HAREKET

Öz
Araştırmacılar genel olarak cinsiyetçiliğe verilen tepkiler konusuna kadın perspektifinden ve deneyimlerinden yaklaşmışlardır. Oysaki geleneksel cinsiyetçi sistem içerisinde erkeklerin cinsiyetçiliği nasıl algıladıklarını ve nasıl tepkiler verdiklerini anlamak cinsiyet eşitliğinin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu derleme makalesinin amacı kadınların maruz kaldığı cinsiyetçiliğe karşı erkeklerin verebileceği tepkileri derlemektir. Bu amaca ulaşmak için Sakallı’nın (2021) derleme makalesindeki şu boyutlardan yararlanılmıştır: (I) cinsiyetçilik farkındalığı olmayıp ya da düşük olup, var olan cinsiyet sistemini olduğu gibi kabullenme ve meşrulaştırma; (II) cinsiyetçilik farkındalığı olup, cinsiyetçiliğe ilişkin olumsuz tutumlara sahip olsa da harekete geçmeyip kendini suskunlaştırma; (III) cinsiyetçilik farkındalığı olup, cinsiyetçi tutum ve davranışlara bireysel olarak doğrudan karşı koyma yani cinsiyetçilikle yüzleşme ve (IV) cinsiyetçilik farkındalığı yüksek olup kolektif hareketlere katılma. Ayrıca, erkeklerin cinsiyetçiliğe tepkileri ile bağlantılı olabileceği düşünülen düşmanca ve korumacı cinsiyetçilik, erkeksilik, erkeklik, erkeklik onuru, feminist erkeklere dair kalıpyargılar, sosyal baskınlık yönelimi, sağ kanat yetkecilik, sistemi meşrulaştırma eğilimi ve adil dünya inancı gibi bazı sosyal psikolojik değişkenler ele alınmıştır. Gelecekte yapılabilecek çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler
erkeklerin cinsiyetçiliğe tepkileri, cinsiyetçilik, erkeklik, feminizm