Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 10, Sayı 26  Kış 2022  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Hasibe Arıcan, Hatice Kafadar

NO Makale Adı
1653656061 COVİD-19 SIKINTISI VE BİLİŞSEL HATALAR ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLİŞSEL ESNEKLİK VE KONTROLÜN ARACI ROLÜ

Öz
Psikolojik tedavi sırasında bireylerin kaygıdan etkilenen bilişsel hatalarının azaltılmasına yönelik uygulamalar kişinin günlük yaşamını sürdürmesinde kolaylaştırıcı bir etkiye sahip olabilir. Bilişsel hataların günlük yaşamda odaklanma, bellek gibi alanlarda sorunların azalması için önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, Covid-19 ile ilişkili kaygı ile bilişsel durum arasındaki ilişkide duygular üzerinde bilişsel kontrol ve başa çıkma esnekliğinin aracılık etkisinin ile incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın katılımcıları 351 kadın, 234 erkek olmak üzere toplam 585 kişiden oluşmaktadır. Yaş aralığı 18-64 olup, katılımcıların yaş ortalaması 32.08 (S= 10.92)’dir. Araştırmanın katılımcıları 314 erkek, 494 kadın olmak üzere toplam 808 kişiden oluşmakta olup yaş ortalaması 33.14 (SS= 11.74)’tür. Aracılık analizi için Hayes (2014) ‘in 4. Modeli SPSS’te PROCESS Macro kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda Covid-19 kaygısı ile bilişsel hatalar ilişkisine bilişsel kontrolün aracılık ettiği bulunmuştur. Mevcut çalışmanın sonuçlarının bireylerin bilişsel esneklik ve kontrol becerilerinin çalışılmasının kaygı ve bilişsel hataların azaltılmasında önemli rol oynayabileceği ve sağlık politikalarının ve gerekli bireysel müdahalelerin planlanmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler
Aracılık analizi, bilişsel durum, bilişsel esneklik, kaygı, dikkat, algı